WEB Intrastat

 • ewidencja faktur handlowych
  • import z plików - dowolny format danych - XML, DBF, Excel, Edifact, CSV, inne
  • wprowadzanie faktur ręcznie przez użytkownika
 • ewidencja faktur transportowych, wartość transportu automatycznie rozliczana i rozbijana na odpowiednie faktury handlowe
 • zautomatyzowane generowanie z faktur handlowych dokumentacji
 • deklaracje Intrastat
  • wersja PDF do druku
  • wersja XML do zgłoszenia elektronicznego
  • deklaracje korygujące tworzone automatycznie na podstawie zmian w fakturach handlowych
  • historia korekt deklaracji
 • faktury wewnętrzne WNT
 • deklaracje podsumowujące VAT-UE
 • deklaracje akcyzowe AKC-U
 • raporty i inne dokumenty dostosowane do potrzeb firmy
 • słowniki użytkownika - towarowe, taryfikacji CN, opisów i inne
 • aktualne słowniki systemowe
  • kursy NBP
  • taryfa CN zgodna z systemami ISZTAR i TARIC
 • platforma pracy grupowej przez Internet
  • interfejs WWW - dostęp z poziomu przeglądarki internetowej
  • jednoczesny dostęp z wielu niezależnych geograficznie lokalizacji - również z urządzeń mobilnych
  • system użytkowników i uprawnień do funkcji systemu i obszarów danych
  • połączenia szyfrowane SSL 128 bit
  • dziennik operacji użytkowników na dokumentach
 • spersonalizowane moduły przygotowywane według specyfiki firmy
  • moduł dla importerów samochodów
  • moduły do przygotowywania deklaracji Intrastat do zgłaszania w innych krajach Unii Europejskiej
  • inne na zamówienie

wybór wersji językowej

pl en